Založeni (firmy) a podnikaní v Irsku, offshore Irsko

V Irsku momentálně existuje více než tisíc mezinárodních společností, přičemž zájem zahraničních investorů stále roste. V Irsku neexistuje žádné omezení v podnikání pro cizí občany. Společnost může být 100% vlastněna cizinci. Irsko v současné době nabízí více než příznivé podmínky pro podnikání. Svou nízkou sazbou daní se Irsko řadí k zemím s celosvětově nejnižší sazbou daní. Funguje zde tzv. zamezení dvojího zdanění, které zajišťuje 0% srážkovou sazbu. A právě daňový systém, kombinující domácí daňové sazby se směrnicemi Evropské unie a dvojího zdanění, z Irska vytváří jednu z nejvíce žádaných obchodních destinací na světě.

 

Založením společnosti v Irsku, obchod získává celou řadu konkurenčních výhod, včetně:

 • Nízkých daňových sazeb.
 • Podnikání může být prováděno v mezinárodním měřítku.
 • Odpovědnost akcionářů je omezena pouze do výše základního kapitálu .
 • Název společnosti je chráněn. Nikdo jiný nemůže používat název .
 • Existují jasné a srozumitelně jednoduché pravidla, jak firma musí pracovat (Memorandum & stanovy).
 • Společnost je vnímána jako samostatný právní subjekt, a není spojována s těmi, kteří ji vlastní
Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Irsko pro byznys!

Silná ekonomika. Jistě, všichni víme, že v roce 2008 byla země těžce zasažena ekonomickou krizí. I přes recesi je irská ekonomika považována za velmi otevřenou, se stabilním regulačním prostředím, které je založeno na anglickém právu. To znamená, že pokud jsou pro vás a vaše zaměstnance anglické zákony známé, Irsko se pro vás může stát zlatou rybkou!

Zdanění. Základní sazba na daň z příjmu právnických osob je5%, což je jedna z nejnižších sazeb v Evropě. V Irsku budete v bezpečí. Tato sazba ale platí pouze pro obchodní zisky, v případě zisků z nekomerčních činností se tato sazba zvyšuje na 25%.
Základní sazba pro srážkovou daň z výplaty dividend je 20%. Vzhledem k existenci smluv o zamezení dvojího zdanění může být zredukována na nulu. Pokud firma přesáhne limit zisku 75 000 EUR v případě výrobků či 37 000 EUR v případě služeb, subjekt je povinen registrovat se pro daň z přidané hodnoty, která je 23%.

Země je pro mnoho amerických společností z IT sektoru vstupní branou do Evropy. Je jimi například Apple, Facebook a řada dalších

Nejběžnější právní formou je Private Limited Company (Ltd.), která je podobná naší společnosti s ručením omezeným.
Při zakládání společnosti v Irsku je třeba pouze jednoho podílníka a dvou ředitelů. Je třeba mít na paměti, že jeden z nich musí být občanem země patřící do Evropského hospodářského prostoru.
Povinností je též mít tajemníka, jímž může být i ne-rezident.

Minimální základní kapitál v Irsku je 1 EUR, prakticky každý si tedy může v Irsku založit firmu, není třeba žádný velký kapitál.
Buďte ale připraveni na papírování, to je pro irskou společnost povinné. Vašemu podnikání to ale žádné velké problémy nepřinese. Firma musí vést účetnictví, irské společnosti jsou předmětem auditu.
Společnost musí mít irskou adresu (musí to být fyzická adresa) a každoročně pořádat valnou hromadu.

Díky ekonomické krizi v roce 2008, si Irsko během recese uvědomilo jak důležité je pro ekonomiku obchodní prostředí a v současnosti nabízí silnou obchodní podporu a atraktivní pobídky pro investory.
V rámci kategorie Trading Across Borders posuzující překážky zahraničního obchodu se Irsko umístilo na 5. pozici. Vyznačuje se především nižší časovou náročností na import a export zboží. Administrativní náročnost s tím spojená je také nižší než průměr zemí OECD, náklady jsou jen nepatrně vyšší.

Dle ukazatele Paying Taxes obsadilo Irsko 6. pozici. Doba potřebná na přípravu, vykázání a odvedení daně z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty apod., včetně daní ze mzdy a příspěvků na sociální zabezpečení je celkem 80 hodin za rok, což je více než dvojnásobně nižší než průměr OECD.
Ano, to je Irsko vážení! Může to pro vás znít jako nepředstavitelná utopie.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Irish Private company limited by shares : Ltd

 • Předložení účetních výkazů : ANO
 • Předložení výroční zprávy : ANO
 • Povinný audit firmy : ANO
 • Požadováno daňové přiznání : ANO
 • DPH – Základní : 23%
 • Možnost využití dohody o zamezení dvojitého zdanění : ANO
 • Potřeba dvou ředitelů, alespoň jeden musí být resident EU
 • Může být jediný akcionář
 • Osvobození od daně z příjmu právnických osob po dobu 3 let
  …na zdanitelného zisku méně než € 320,000
 • Sazba daně z příjmů právnických osob: 12,5 % je daň z obchodních zisků,
  …25% je z neobchodních zisků a 10% je pro výrobní společnosti.
  …zvýšení daně z kapitálových výnosů na 30%

 

HLAVNÍ DANĚ V IRSKU:

 • Daň z příjmu (income tax) / Standartní sazba:41%, Snížená sazba:20%
 • Daň ze zisku (corporation tax) / Standartní sazba:12,5%, Zvláštní sazba25%
 • Daň z přidané hodnoty (value added tax) / Standartní sazba:22% Snížená sazba:4,8% a 13,5%
 • Daň ze zisku z prodeje majetku (capital gains tax) / Standartní sazba:25%, Snížená sazba:40% a 0%
 • Daň z úroku z vkladu (deposit interest retention tax) / Standartní sazba:30%, Snížená sazba:0%
 • Daň z převodu nemovitosti (stamp duty) / Standartní sazba:9%, Snížená sazba:dle typu 0%-12%
 • Dědická a darovací daň (capital acquisitions tax) /Standartní sazba:25%, Snížená sazba:0%

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >