Založeni společnosti firmy v Paname, offshore, daňový ráj Panama

Panama spolu se Seychelami, Belize a Britskými panenskými ostrovy patřila k nejoblíbenějším offshore centrům. Společnosti platí daně pouze z aktivit na území Panamy (tzv. teritoriální princip). Pokud tedy nemá žádné příjmy z Panamy, je osvobozena od všech daní, nutností vést účetnictví, předkládání auditu a daňového přiznání úřadům.

Základní informace o Panamě:

 • Oficiální název zní Panamská republika. Země se nachází ve střední Americe přímo uprostřed mezi severní a jižní částí kontinentu.
 • Hlavní město – Panama city – je domovem více než 4 milionů lidí.
 • Oficiální měnou je v Panamě balboa, jehož kurz k dolaru je 1:1. I přes existenci unikátní měny je dolar nejpoužívanějším platidlem.
 • Oficiálním jazykem Panamy je Španělština. 80% populace ale mluví dvěma jazyky s tím, že druhou nejpoužívanější řečí je angličtina.

 

Založení společnosti a podnikání v Panamě:

Obchod, bankovnictví a turistický ruch jsou hlavní – a stále rostoucí – průmyslové sektory v Panamě.
Vysoká míra ochrany investic a finanční soukromí – to jsou body významné pro každého podnikatele.
Vyžadována není žádná minimální výše počátečních investic, nečekají vás tedy žádné velké výdaje hned na startu podnikání.
Povoleny jsou jak registrované akcie, tak akcie na doručitele.
Dobrý daňový systém. Možná je redukce nebo dokonce eliminace daní z příjmu. Žádná dědická, darovací či nástupnická daň.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Povinností je mít registračního agenta.

Vysoká míra anonymity, nikdo nebude vědět kdo vlastní společnost, ani kdo je ředitelem. Tyto informace nejsou veřejné.
Pro založení společnosti je třeba tří ředitelů, počet podílníků ani národnost nehrají roli.
Dobrá zpráva – žádná daňová přiznání!

Panamské korporace neplatí žádnou daň z kapitálu (ať již jde o akcie, dluhopisy nebo jiné investice.
Nepodávají se žádné účetní uzávěrky či výroční zprávy. Pouze roční koncesní poplatek,
který podává registrovaný agent.
Zóna volného obchodu COLON nabízí unikátní příležitost pro bezcelní skladování, přebalování nebo překládání zboží všeho druhu.

 

Nízká míra byrokracie.

Žádné limity na celkové množství importu či exportu.
Název korporace může být v kterémkoliv jazyce a měl by obsahovat slovo, frázi či zkratku, která bude vyjadřovat, že jde o společnost a nikoliv fyzickou osobu nebo společenství osob. Často používané zkratky jako S.A, Corp., Incorporated, Inc., Limited nebo Ltd

Panama je považována za nejlepší místo, kde trávit důchod. Většina přítomných zde vlastní nemovistosti, nebo se zajímá o jejich koupi. Nezáleží ale na tom jestli se chystáte na odpočinek nebo stojíte teprve na začátku své cesty, Panama vítá všechny bez rozdílu! Založte si společnost v Panamě.

Panamská republika se nachází v blízkosti dalších offshorových států v Karibské oblasti. Její zákon o společnostech umožňující vznik daňově osvobozených společností byl přijat již ve dvacátých letech minulého století, a proto je Panama považována za nejstarší daňový ráj.

Panama je vyhledávána zejména pro vysokou úroveň ochrany soukromí, dlouhodobé tradici a příznivé daňové legislativě. Panamská legislativa rozlišuje několik typů společností, např. International Business Company („IBC“), lze registrovat pojišťovny, banky nebo nadace.

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Proces založení

Veřejnému a zároveň veřejně přístupnému registru firem se předkládají stanovy společnosti ve formě notářského zápisu, aby mohla být společnost zapsána jako Non – Resident Company. Obvykle bývá uváděno, že je společnost možné založit během 3 – 5 dnů, doba založení je však s ohledem na veliký zájem o panamskou jurisdikci cca. o týden delší. Dále je třeba počítat i s prodlením při doručování dokumentů na klientovu adresu.

 

Ředitelé a akcionáři

Statutárním zástupcem společnosti může být jak fyzická, tak právnická osoba (např. i jiná offshore společnost). Každá společnost musí mít minimálně tři ředitele a alespoň jednoho akcionáře, nikdo ze statutárních zástupců nemusí být panamským rezidentem. Valné hromady společnosti se mohou konat kdekoliv na světě.

 

Základní kapitál a daně

Standardně zakládáme společnosti se základním kapitálem ve výši 50.000,- USD, což je maximální částka pro aplikaci minimální paušální daně ve výši 300,- USD. Základní kapitál nemusí být plně splacen. Jedinou povinností společnosti je udržovat sídlo společnosti v Panamě a vládě hradit roční paušální daň ve výši 300,- USD.

 

Účetnictví a audit

Po panamských Non – Resident společnostech se nepožaduje předkládání účetnictví a auditu, pokud nemají příjmy ze zdrojů na území Panamy.

 

Anonymita a diskrétnost

Registr firem není veřejně přístupný (jména akcionářů jsou známa pouze registračnímu agentovi). Jména a adresy ředitelů musí být součástí stanov společnosti, anonymitu tedy zaručí nominee služby.

 

Právní forma společnosti International Business Company

Legislativa Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas

 • Doba založení Při dodání všech potřebných dokumentů obvykle založena během 4 – 6 dnů/Dokumenty doručeny do 3 týdnů.
 • Akcionáři Minimální počet: 1
 • Forma: fyzická i právnická osoba
 • Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít v Panamě
 • Ředitelé Minimální počet: 3
 • Forma: fyzická i právnická osoba
 • Trvalý pobyt/sídlo: nemusí mít v Panamě
 • Ostatní: k vyšší úrovni anonymity vhodný místní jednatel
 • Základní kapitál Není stanovena minimální výše splaceného kapitálu
 • Akcie na majitele (doručitele) Povoleny
 • Daně Společnosti typu IBC jsou osvobozeny od veškerých daní za předpokladu, že podnikatelská činnost probíhá za hranicemi státu (zdanění dle teritoriálního principu). IBC jsou považovány za daňového nerezidenta, nemusí podávat daňová přiznání, nemají přidělené DIČ a neplatí DPH.
 • Účetnictví Nepodávají se finanční výkazy
 • Audit Nepovinné
 • Anonymita a diskrétnost Registr firem není veřejně přístupný (jména akcionářů jsou známa pouze registračnímu agentovi), jména a adresy ředitelů musí být uvedeny ve stanovách společnosti (anonymitu zaručuje nominální servis)
 • Ostatní Sídlo: povinnost vedení sídla v Panamě
 • Valné hromady: Možnost konání kdekoli na světě
 • Předzaložené společnosti: ano

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >