Založeni společnosti (firmy) na Maltě, podnikaní Malta

Malta se po svém vstupu do EU stala onshore jurisdikcí, ale v řadě oblastí stále přetrvávají specifika platná spíše pro offshore země. Malta má nejvyšší daň z příjmů právnických osob v EU, nicméně při vhodném korporátním nastavení daňová zátěž klesá zhruba na pětiprocentní úroveň. Díky daňovému nastavení je Malta výhodná zejména pro investiční a herní společnosti, které mohou čerpat výrazné pobídky. Stejně jako Kypr má Malta slabší image než tradiční a z dnešního pohledu mírně zkostnatělé jurisdikce jako Nizozemsko nebo Lichtenštejnsko.

 

Založení firmy a podnikání na Maltě

Aby Malta přitáhla do země zahraniční kapitál, vytvořila před několika lety velmi konkurenceschopný daňový systém, který zemi posunul mezi nejzajímavější daňové ráje.

Díky svému bankovnímu sektoru je často srovnávána s jiným středomořským ostrovem – Kyprem.
Občanství na Maltě. V současnosti je možné koupit si maltské občanství za 650 tisíc Eur. Tato strategie má přivést do maltské ekonomiky další prostředky a přitáhnout investory, kteří mají možnost své peníze tímto způsobem investovat.
Mata má silný bankovní sektor, jehož aktiva jsou vhodně diverzifikovány mezi jednotlivými bankami.

Malta má podepsáno na 70 mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, včetně té s Českou republikou. Dobrá zpráva pro skutečné mezinárodní podnikání!
Díky své daňové struktuře je Malta vhodnou jurisdikcí pro mezinárodní obchodní aktivity a holdingové struktury.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Byznys na Maltě – současný stav

V roce 2013 začala být Malta kritizována za to, že její finanční sektor nápadně připomíná ten kyperský (a který způsobil Kypru velké problémy). Maltézský finanční sektor je osmkrát větší než výkon její ekonomiky. Ekonomové se bojí, že pokud se v maltézském bankovním sektoru objeví další problémy, země ztratí reputaci daňového ráje.

V odpovědi na kritiku uvedl guvernér maltézské centrální banky, že na rozdíl od Kypru není bankovní sektor na Maltě tak silně svázán s řeckými dluhopisy. Dle jeho slov je standardní sazba pro daň z příjmů právnických osob 35%, která je pro zahraniční společnosti neatraktivní. Z toho důvodu je zaveden systém daňových vratek. Podílníci mohou žádat zpět až 6/7 zaplacených daní. Efektivní daňová sazba je tak méně než 5%, což je o něco více než polovina sazby, která byla nabízena na Kypru. Malta navíc nabízí široké spektrum daňově uznatelných nákladů. Malta v současnosti stále posiluje svoji pozici mezi daňovými ráji, především na úkor Nizozemí a Kypru, i přes to, že image nizozemských holdingových struktur je stále o něco lepší. Pro platby nerezidentům jsou zákonem zrušeny srážkové daně na dividendy, licence a úroky.

Malta nabízí dobré daňové podmínky při výrazně nižších nákladech na založení a provoz společnosti. Napomáhá tomu i dlouhodobá politická a ekonomická stabilita plynoucí z členství v EU a také všestrannost maltézských společností při mezinárodním daňovém plánování.

Maltská společnost je vynikajícím řešením pro mezinárodní obchodní aktivity. Přes Maltu lze obchodovat s daňovým zatížením max. 5 %. Toto je nezpochybnitelná výhoda.

Malta stále více posiluje svoji pozici na poli daňové optimalizace na úkor Nizozemska a Kypru. Největším trumfem Malty je určitě všestrannost použití s image sídla ze země EU

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Typ právní entity: Společnost s ručením omezeným (LLC, Ltd)

 • Doba založení: 5 pracovních dnů
 • Počet akcionářů: minimálně 2, může být jakákoli státní příslušnost
 • Akcionáři: mohou být FO nebo podnikatelské subjekty
 • Základní kapitál: minimálně 1200 EUR
 • Akcie na doručitele: není povoleno
 • Je zapotřebí sídlo
 • Je vyžadován sekretář společnosti
 • Ředitelé: minimálně 1, maximum není definováno
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitel nemusí být rezidentem na Maltě

 

Zdanění

 • Míra daně z příjmu právnických osob 35%
 • Pobočková daňová sazba 35%
 • Sazba daně z kapitálových zisků 35%
 • Sazba daně z dividend 0%
 • Čisté provozní ztráty mohou být přeneseny dopředu bez příjmů.
 • Standardní sazba DPH činí 18%
 • Dohody o zamezení dvojího zdanění s přibližně 40 zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
 • Účetnictví. Účtování a příprava účtů je nutná.
 • Audit není vyžadován.
 • Anonymita a soukromí. Informace o ředitelích (správcích) a akcionáři jsou otevřeny v obchodním rejstříku.

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >