Založeni společnosti firmy v Rumunsku, podnikaní Rumunsko

Chcete podnikat se zahraniční firmou se sídlem v rámci EU, kde stát nekomplikuje podnikání neúměrným daňovým zatížením, máme pro vás řešení: založení společnosti v Rumunsku s registrací k DPH!

Proč si založit společnost právě v Rumunsku a začít zde podnikat?

 

Ekonomický růst

Jak již bylo zmíněno, Rumunsko charakterizuje výjimečný ekonomický růst ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi, což přitahuje ke vstupu na Rumunský trh další investory, především z Evropy ale též z Turecka nebo Izraele.

Stabilní právní systém

Rumunsko má poměrně stabilní právní systém, který je postupně harmonizován s evropským právem. Nečekají vás tedy žádné problémy s adaptací na novou legislativu. Za zmínku stojí též příznivé daňové podmínky.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Nízké zdanění

Základní sazbou pro daň z příjmu právnických osob je 16%, což činí z Rumunska jednu ze zemí s nejnižším zdaněním v rámci Evropské unie.

Navíc je za určitých podmínek možné získat status tzv. mikro firmy, což umožňuje platit pouze 3% z celkového příjmu. Podmínkou je, že firma musí mít roční obrat do 100 000, méně než 9 zaměstnanců a více než polovina výnosů musí pocházet z činností jiných než konzultační činnost a management. Pokud firma dosáhne obratu vyššího než 35 000 EUR, podléhá registraci k DPH, jejíž základní sazba je 19%, snížená sazba je potom 9%. Srážková daň pro výplatu dividend je 16%.

Ekonomika roste ve všech oblastech. V Rumunsku výrazně narostla v posledních letech i cena nemovitostí.
Rumunsko má navíc relativně levnou pracovní sílu. Rumunský trh prožívá v současnosti dynamické a atraktivní období, je tedy vhodná doba pro vstup na něj. Dívejte se do budoucnosti ! Založte si společnost v Rumunsku a otevřete svému byznysu nové dveře.

Nejčastěji zakládanými společnostmi v Rumunsku jsou společnosti typu SRL, ekvivalentní naší společnosti s ručením omezeným, a SA, která odpovídá akciové společnosti. Častěji využívanou formou je SRL, v jejímž případě postačí k založení jeden akcionář a jeden jednatel (maximální počet je 50).

Ale stejně jako v ostatních evropských jurisdikcích se nevyhnete papírování. Společnost musí mít sídlo v Rumunsku, vést účetnictví a podávat daňová přiznání. Za určitých podmínek firma též podléhá auditu.
Základní kapitál společnosti činí 200 RON (to je asi 45 EUR). Zní to až hloupě a jedná se o pouhou formalitu, žádná velká investice zkrátka není potřeba.

Jedna důležitá věc, před kterou bychom vás rádi varovali – registr firem je veřejně přístupný. Rumunsko tak nabízí nízkou míru anonymity. Větší anonymitu získáte, pokud využijete nominee služeb.
Anonymita. Každý člověk – a podnikatel především – má právo na soukromí. To je náš názor! Anonymita je věcí principu, a vy na ni máte právo!

A ještě poslední věc. Rumunsko podepsalo více než 80 smluv o zamezení dvojího zdanění. Česká republika je jednou z nich.
Založení rumunské SRL společnosti v Rumunsku je opravdu velmi rychlé. Na to, aby byla společnost založena, je třeba předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz) a společnost je standardně založená do 10-12 dnů. Při založení firmy můžete ihned požádat o přidělení DPH, sazba je 24.

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Založení společnosti v Rumunsku

Typ právní entity: Společnost s ručením omezeným (SRL)

 • Doba založení: 4 pracovní dny
 • Počet akcionářů: minimálně 1, maximálně 50.
 • Akcionáři: mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
 • Základní kapitál: minimálně 200 RON (cca 45 EUR), maximum není definováno
 • Akcie na doručitele: není povoleno.
 • Je požadována registrovaná adresa v Rumunsku.
 • Místní registrovaný agent není vyžadován.
 • Ředitelé: minimum je 1, fyzická osoba.
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitelé nemusí mít bydliště v Rumunsku.

 

Zdanění

 • Sazba daně z příjmu právnických osob je 16%.
 • Pobočková daňová sazba 16%.
 • Míra daně z kapitálového zisku je 16%.
 • Míra daně z dividend je 5%.
 • Úroky, licenční poplatky, provize 16%.
 • Čisté provozní ztráty mohou být vedeny proti příjmům po dobu 7 let vpřed.
 • Standardní sazba DPH je pro většinu zboží a služeb 20%. Zvláštní sazby pro některé zboží a služby 5% nebo 9%.
 • Registrace DPH je povinná, pokud zdanitelný obrat společnosti přesahuje 65000 EUR za posledních 12 měsíců.
 • Dohody o dvojím zdanění s více než 80 zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
 • Účetnictví. Účetnictví a příprava účtů je nutná, je nutno podat daňové přiznání.’
 • Audit není povinný.
 • Anonymita a soukromí. Informace o správcích a akcionáři jsou zveřejněny v registru společností.

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >