Založeni (firmy) v Indii, podnikaní v Indii

Indie patří mezi nejperspektivnější ekonomiky současnosti, přičemž její růst je tažen zejména domácí poptávkou. Rozsáhlá liberalizace zahraničních investic v uplynulých letech výrazně ulehčila vstup na indický trh. Navzdory tomu ale zůstávají v platnosti omezení a pravidla, která mohou investici zpomalit a ojediněle dokonce úplně zmařit. I přes to má Indie potenciál vskutku obrovský. Loňský růst ve výši 7,2 % z ní dělá jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Její pracovní síla stále roste a v blízké budoucnosti přesáhne půl miliardy pracovníků.
Indie je zemí nejen podnikatelských příležitostí. Někdy je vnímána jako pohádka východu a nemnoho lidí chápe, že nejde o pohádku ale o skutečnost. Indie je navíc otevřená investorům a podnikatelům z celého světa.

 

Co je třeba se o podnikání v Indii naučit?

 • Cizí podnikatel může založit následující formy podnikání: Private Limited Company,Public Limited Company, Limited Liability Partnership, Unlimited Company, Partnership a Sole Proprietorship.
 • Je důležité vědět, že ředitelé (platí to pro Indy stejně jako pro cizince) indických společností si musí zařídit přidělení Ředitelského identifikačního čísla (DIN) a certifikát o digitálním podpisu (DSC).
 • Cizí společnosti, které se zabývají výrobou nebo zahraničními obchodními aktivitami si mohou založit v Indii pobočku, pokud ale provozujete jiný byznys, postačí vám i virtuální kancelář.
 • Indie je trh plný příležitostí, které čekají jen na vás. Jedná se o jednu z nejlidnatějších zemí světa a vy vstupujete na obrovský trh plný zákazníků.
 • Skvělým bonusem je jednoduchá správa firmy, která vám usnadní najímání, jmenování, propouštění ředitelů.
  Smrt, bankrot či odstoupení jednoho z členů (a jeho kapitálu) neovlivní firemní schopnost obchodování.
Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Před založením společnosti v Indii by jste měli vědět :

 • Rejstřík je veřejně dostupný veřejnosti a pro zajištění vyšší míry anonymity, doporučujeme využít nominee služeb.
 • Povinná je určitá míra byrokracie – mimo jiné i podávání výročních zpráv či ročních výnosů.
 

V INDII pro Vás zajistíme :

 • Studie proveditelnosti pro vstup na indický trh
 • Průzkumy trhu v Indii
 • Risk Consulting – silné – slabé stránky, příležitosti a hrozby ve Vašem odvětví v Indii
 • Vyhledání a ověření partnera – Skóring Indického partnera
 • Ochrana investic v Indii!
 • FDI – přímé zahraniční investice, návrh daňové a právní struktury, repatriace zisku v Indii
  Investice do nemovitostí, vyhledání a prověření nemovitosti pro Váš projekt, vyjednávání
  s Indickou stranou.
 • Akviziční příležitosti – JOINT VENTURE – spolupráce, partnerství v Indii
 • Joint development v Indii
 • Outsourcing v EN, zpracování dat v Indii
 • Management Consulting v Indii
 • Právní a daňový servis, support místní kanceláře v Indii
 • Podnikejte v Indii prostřednictvím společnosti Pvt. Ltd.
 • Pvt. Ltd je pro podnikání v Indii nejoblíbenější volbou obdobně jako u nás s.r.o. a to hlavně díky
  omezenému ručení. Zúčastněné strany nejsou obvykle odpovědné za firemní dluhy a závazky.

Ať už je Vás záměr podnikat v Indii ve službách, importu / exportu, Vaše firma v místě Vám jednoznačně usnadní a urychlí podnikání na místním trhu. Pokud importujete z Indie Vaše místní firma Vám otevře nové možnosti a cenové relace.

 

Co získáte při založení firmy v Indii se ZENRONEM ?

 • získáte jednoznačné ověřené informace a reálný termín založení Vaší společnosti,
 • předejdete časovým prodlevám i komunikačním nedorozuměním které četné množství svátků a odlišnost kultury přináší
 • získáte právní a daňové poradenství pro mezinárodní i místí obchod
 • získáte spojence mezi Vámi a světem orientu, často se u klientů setkáváme se situací, kdy s partnerem v Indii vázne
 • komunikace, obě strany perfektně ovládají angličtinu, chyba není ani na jedné či druhé straně, jde jen o odlišnost kultur, chce to návyk v Indii žít, vstřebat, pochopit, poznat životní principy které se promítají do světa podnikání,
 • Odhadovaná doba založení: 4-6 týdnů
 • S námi Víte přesnou cenu předem „žádné překvapení na konci“
Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

K založení firmy Pvt. Ltd. v Indii od Vás potřebujeme:

 • navrhovaný název společnosti k ověření dostupnosti
 • minimálně 2 ředitele a akcionáře
 • účel založení společnosti, předmět podnikání
 • základní kapitál společnosti
 • Začněte Váš sen v Indii právě teď. Právníci a poradci v otázkách ochrany investic, daní,
 • repatriací zisků a studií proveditelnosti ze Zenronu nad Vaší investicí bude držet ochranná křídla.

Nechť se indická pohádka stane skutečností – založte si firmu v Indii právě teď!

 

Typ právní entity: LLC

 • Doba založení: 8 týdnů
 • Počet akcionářů: minimálně 2, může být jakákoli státní příslušnost
 • Akcionáři: členové mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
 • Základní kapitál: 1650 USD
 • Akcie na doručitele: není povoleno
 • Registrovaná adresa je povinná, ale nemusí být fyzická
 • Je vyžadován sekretář společnosti
 • Ředitelé: minimálně 2, maximum není definováno|
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitel musí být rezidentem Indie

 

Zdanění

 • Míra daně z příjmu právnických osob 30%
 • Pobočková daňová sazba 40%
 • Daňová sazba kapitálových zisků 20%
 • Dividendy 0%
 • Úroky vyplácené tuzemským společnostem 10%
 • Úroky vyplácené zahraničním společnostem 20%
 • Licenční poplatky 10%
 • Čisté provozní ztráty lze přenést proti příjmům 8 let vpřed.
 • Nejčastější sazba DPH je 14,5%, jiné sazby se mohou vyskytnout v různých státech.
 • Dohody o zamezení dvojího zdanění s různými zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
 • Účetnictví. Účtování a příprava účtů je nutná
 • Audit není vyžadován
 • Anonymita a soukromí. Informace o ředitelích a akcionáři jsou otevřeny v obchodním rejstříku.

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >