Založeni společnosti (firmy) na Gibraltaru, daňový ráj, offshore Gibraltar

Gibraltar je jednou z nemnoha zemí umožňujících využít offshore i onshore režim společností. Vzhledem k teritoriální propojenosti s Velkou Británií (závislé území) je možné využít Gibraltar jako vstupní bránu do Británie, potažmo EU. Pokud je společnost v „onshore režimu“, je na Gibraltaru daňově rezidentní a je povinna na Gibraltaru danit své celosvětové příjmy. V takovém případě je vhodná k přímé obchodní činnosti.

Gibraltar však nabízí také „offshore režim“, kdy společnost není v zemi daňově rezidentní, příjmy ze třetích zemí nepodléhají zdanění. Offshore gibraltarské společnosti jsou využívány k ovládání britských společností za účelem dosažení vyšší úrovně diskrétního vlastnictví.

Podnikání v Gibraltaru:

Jedná se o jednu z britských offshore, která je také součástí Evropské unie, proto se využívá jako vstupní území i pro celou EU.
Umožňuje značně zefektivnit náklady a nabízí atraktivní režim pro zahraniční investory, zachovává si výbornou reputaci i navzdory offshore postavení. Zcela zde chybí kontroly kurzů (směnové kontroly).
Disponuje dobrou geografickou polohou a skýtá výhodu dvojjazyčného území (angličtina a španělština).

Je jedinou jurisdikcí, která nabízí stálý daňový režim (25 let certifikací). Vyznačuje se specifickým vyloučením ze strany EU ohledně požadavků výběru daní, nicméně si zachová regulační standardy shodné s EU a UK a zároveň udržuje flexibilitu malého právního systému založeného na anglickém zvykovém právu.
Na Gibraltaru neexistují žádné poplatky za kapitálové zisky, není zavedena daň z darování a ani z majetku. Hlavním výdajem společnosti zůstává tak především daň z příjmu. Poplatkový systém tu funguje podobně jako ve Spojeném království.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Typy obchodních společností

Na Gibraltaru lze založit akciovou společnost, společnost s ručením omezeným a akciovým kapitálem (company limited by guarantee having a share capital), společnost s ručením omezeným bez akciového kapitálu (company limited by guarantee without a share capital) a obchodní společnost bez omezení (unlimited company). Předzaložené společnosti jsou také povoleny.
Pouze společnosti s kapitálem vyjádřeným v akciích mohou být osvobozeny od zdanění (tzv. Exempt Company).

Minimální výše vydaného (upsaného) kapitálu obchodní společnosti založené na Gibraltaru je 100 GIP. Obvykle je kapitál upsán ve výši 2000 GIP (rozdělený na 2000 akcí po 1 libře). Současně jde o nejvyšší možnou hodnotu kapitálu, na který se ještě vztahuje minimální poplatek při zápisu do obchodního rejstříku. Kapitál může být upsán v jakékoliv měně. Minimální výše splaceného kapitálu je 1 GIP. Povolené typy akcií jsou prioritní akcie, akcie na jméno, splatitelné akcie a akcie s hlasovacím právem i bez něj.

 

Informační list

právní typ společnosti: LTD

 • doba založení: Doba založení činí zhruba jeden týden.
 • počet společníků: Minimální počet akcionářů offshore společnosti založené na Gibraltaru je jeden. Žádný z akcionářů nemusí být gibraltarským rezidentem. Jména akcionářů jsou součástí účetní závěrky a informace o nich jsou veřejně přístupné.
 • akcionář: Může se jím stát fyzická i právnická osoba.
 • základní kapitál: Minimální hodnota se požaduje alespoň ve výši 100 euro.
 • akcie na jméno: Tento typ akcií je povolen.
 • sídlo společnosti: Je vyžadováno na území Gibraltaru, není nutná fyzická přítomnost.
 • ředitel: Minimální počet jednatelů gibraltarské offshore společnosti je jeden. Jednatelé mohou být jakékoliv národnosti, fyzické i právnické osoby a není vyžadován žádný rezidentní jednatel. Informace o jednatelích jsou veřejně přístupné.
 • sekretář: Společnost tuto funkci musí povinně obsadit a je vyžadován alespoň jeden.
 • daně: Gibraltarské společnosti daní pouze příjmy generované na území této jurisdikce sazbou 10 %. Dividendy zdanění nepodléhají. Rovněž zde neexistuje odvod DPH. Stanovení daňové sazby z úroků a licenčních poplatků.
 • účetnictví: Vedení účetnictví a příprava účtů zůstává povinností, audit není požadován, povinně se stanovuje pouze pro velké společnosti.

Nerezidentní offshore společnosti založené v této jurisdikci odvádějí roční licenční poplatek liber.
Gibraltar má uzavřeno 27 smluv o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).
Na Gibraltaru je možné využít nominee služeb, které zaručí anonymitu vlastníka.

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >