Založeni společnosti (firmy) v Lucembursku, podnikaní v Lucembursku

Lucembursko, oficiálně Velkovévodství lucemburské, je malý vnitrozemský stát v západní Evropě.

Přestože se jedná o velice malý stát, v tabulkách se řadí mezi nejbohatší státy světa. Hlavní město Lucemburk je osmým největším finančním centrum, ve kterém sídlí více jak 160 mezinárodních bank. Lucembursko je spojováno s tradičním bankovním tajemstvím, které zde platí již od roku 1929. V posledních letech je ale stále více cítit sílící tlak evropských státu na výměnu daňových informací, aby se zabránilo daňovým únikům a praní špinavých peněz. Přestože si Lucembursko chtělo udržet výjimku při podepisování těchto smluv, nakonec přistoupilo ke stejným pravidlům jako ostatní země.

Lucembursko se stalo daňovým rájem v době, kdy premiérem byl Jean-Claude Juncker, který se stal později ministerským předsedou Evropské komise. Na konci roku 2014 vypustilo mezinárodní konsorcium investigativních novinářů dokumenty (LuxLeaks), které ukazují, že více jak 340 nadnárodních firem si mělo domluvit s lucemburskými úřady nižší sazbu daně, a tak ušetřit miliardy dolarů na daních. Nejenže celá kauza vedla k sílícímu tlaku na předsedu Evropské komise Junkera, ale také na samotné Lucembursko.

V současnosti v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vznikla dohoda o výměně informací o finančních účtech, ale také celé řady dalších citlivých údajů. Dohoda vstoupí v platnost v roce 2017 a připojily se k ní jak státy Evropské unie (tedy i Lucembursko), tak klasické offshore jurisdikce, např. Kajmanské ostrovy nebo Britské Panenské ostrovy, a dokonce také Švýcarsko. Tato dohoda by se dala označit za konec bankovního tajemství v daňové oblasti států, které smlouvu podepsaly.

Pro české firmy je důležité, že v červenci 2014 vstoupila v platnost nová smlouva o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovým únikům mezi Českou republikou a Lucemburskem. Smlouva se vztahuje na příjmy připisované nebo vyplacené k 1.1.2015 a později, a tak od začátku roku došlo ke zrušení tajných bankovních kont pro české občany. Současný vývoj v této oblasti vedl k tomu, že Lucembursko ztratilo svůj status země s vysokou mírou bankovního tajemství a svoji atraktivitu pro mezinárodní kapitál.

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

    >