Založeni společnosti (firmy) v Makedonii, podnikaní Makedonie

“Makedonie je novým rájem investic do Evropy”, to byl slogan kampaně, kterou zahájila vláda v roce 2014 s cílem přilákat cizince, aby investovali do Makedonie. Makedonská republika vyrostla z jedné z nejchudších zemi v Evropě na jednu z nejsilnějších na Balkáně. Podle Světové banky je nyní hodnocená jako dvanáctá nejjednodušší země k podnikání. Také Vás zajímá jak se to Makedonií povedlo?

Výhody založení společnosti v Makedonii:

 • nejnižší provozní náklady v Evropě
 • volný přístup do Evropy – trh s více než 650 milióny spotřebitelů
 • 0% daň z nerozděleného zisku a 0% daň z reinvestovaného zisku
 • daňová sazba pro korporace je 10% na zisky podniku, kapitálové zisky a dividendy
 • tří mnohostranné dohody (SAA, EFTA, CEFTA) a dvě dvoustranné (Turecko a Ukrajina) dohody o volném obchodu.
 • exportní centrum pro dopravu a distribuci zboží mezi Asií a Evropou
Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Nevýhody podnikání v Makedonii

 • vysoká míra korupce mezi úředníky veřejné správy a politiky
 • obtížné otevíraní globálních korporátních bankovních účtu

Proč si život komplikovat když Makedonie Vám nabízí jeden z nejjednodušších způsobu podnikáni?
Jednoduché není prostoduché. Jednoduché je geniální.

Makedonie provedla následná opatření aby zjednodušila podnikatelům život:

 • usnadnila usídlení společnosti (“jednorázový systém” pro registraci do 4 hodin)
 • provedla daňovou reformu, podle níž byl příjem z příjmu právnických osob a sazba daně z příjmu fyzických osob stanovena na 10%
 • umožnila úplné osvobození od zisků získaných při reinvestování do hmotného a nehmotného majetku v zemi pro rozvoj podnikání a vytvoření zón technologického rozvoje
 • zisky z prodeje a prodeje akcií přímých investic mohou být volně převedeny do zahraničí.
 • poskytla osvobození od daně z příjmů právnických osob po dobu 10 let a 50% snížení daně z příjmů na 5 let u některých investic
 • odstranila DPH a clo pro suroviny a zařízení
 • poskytla výjimky z tarifů pro přípravu webu
 • povolila bezplatné připojení k vodovodním sítím, kanalizaci, vytápění, plyn a elektřinu
  umožnila dotace na výstavbu továren do 500 000 EUR

Makedonie má stabilní makroekonomickou situaci. Vládní prognózy naznačují, že růst HDP činí do konce roku 2017 2,3%, inflace 1%, vládní schodek 3% HDP, dluh k HDP ve výši 40% a její měna Denar má měnovou politiku téměř stejnou jako EURO.

Makedonie je strategicky umístěna na křižovatce dvou hlavních evropských dopravních koridorů. Vysoce liberalizovaná zahraniční obchodní politika, svobodný přístupem do Evropské unie, Turecka, Ukrajiny a nízké mzdové náklady činí Makedonii vysoce konkurenčním průmyslovým výrobcem.

Makedonie se stává exportním centrem pro dopravu a distribuci zboží mezi Asií a Evropou v odvětvích jako je oděv, potraviny a nápoje a automobilový průmysl.

 

Investujte do nemovitostí v Makedonii

Zahraniční fyzické a právnické osoby mohou investovat do nemovitostí v Makedonii za podmínek reciprocity a po schválení ministerstvem spravedlnosti. Pokud jde o pozemky, mohou zahraniční fyzické a právnické osoby vlastnit nebo pronajmout pozemky určené k výstavbě (až po dobu 99 let). Avšak, nemohou přímo získat vlastnictví na zemědělské půdě, pokud jim orgány neudělí zvláštní povolení

Založte si společnost v Makedonii
Neexistuje žádné omezení pro cizince, aby si založily a vlastnili 100% podílů v společnosti v Makedonii. Vládní povolení se nevyžaduje, s výjimkou případů týkajících se bankovních, pojišťovacích a investičních fondů.

Založíme Vám společnost v Makedonii a zjednodušíme Vám podnikání.

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Typ právní entity: Společnost s ručením omezeným (DOO)

 • Doba založení: 7 pracovních dnů
 • Počet akcionářů: minimálně 1, maximálně 50.
 • Akcionáři: mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
 • Základní kapitál: minimálně 5000 EUR, maximum není definováno
 • Akcie na doručitele: není povoleno.
 • Je požadována registrovaná adresa v Makedonii.
 • Místní registrovaný agent není vyžadován.
 • Ředitelé: minimum je 1, fyzická osoba.
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitelé nemusí bydlet v Makedonii.

 

Zdanění

 • Sazba daně z příjmu právnických osob je 10%.
 • Pobočková daňová sazba 10%.
 • Daň z kapitálových zisků je 10%.
 • Úroková sazba dividend, úroků, licenčních poplatků je 10%.
 • Standardní sazba DPH je 18%, snížená sazba 5% se uplatňuje na spoustu zboží a služeb (potraviny, knihy, pitná voda, PC, osobní doprava).
 • Čisté provozní ztráty mohou být vedeny proti příjmům po dobu 3 let vpřed.
 • Uplatnili se dohody o zamezení dvojího zdanění s 30 zeměmi, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
 • Účetnictví. Účetnictví a příprava účtů je nutná, je nutné podání daňového přiznání.
 • Audit není povinný.
 • Anonymita a soukromí. Informace o správcích a akcionáři jsou zveřejněny v registru společností.

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >