Založeni společnosti Singapur, offshore Singapore, daňový raj

Je považován za čtvrté nejdůležitější finanční centrum světa a třetí místo na světě mu patří v poměru výše příjmu na obyvatele. V nedávné době se Singapur stal nejvyhledávanější asijskou offshore destinací 21. století. Singapur představuje jednu z politicky nejstabilnějších zemí světa s minimálním rozsahem korupce. Offshore investorům jsou zde k dispozici služby většiny významných mezinárodních bank, finančních institucí, investice spravujících společností, účetních a právních firem. Singapurská vláda vytváří zajímavé prostředí pro zahraniční investice prostřednictvím příznivých daňových a finančních pobídek.

Založení společnosti a podnikání v Singapuru

Singapur není jednou z klasických offshore jurisdikcí, ovšem založení firmy přináší významné výhody.
Jednoduchost a rychlost. Celý proces založení společnosti je velmi jednoduchý a nastavený tak, aby odpadly zdržující byrokratické procedury.

Daňový systém se v Singapuru řídí teritoriálním principem. To znamená, že daně platíte pouze tehdy, pokud je zisk odvozen od činnosti v Singapuru. Takže když všechen zisk společnosti pochází ze zdrojů mimo Singapur, firma nemá povinnost hradit daně. V případě onshore obchodů je základní sazbou pro daň z příjmů právnických osob 17%. Vláda ale nabízí daňové úlevy pro nově založené společnosti. V průběhu prvních tří let jsou zisky do 100 000$ zcela osvobozeny od daně, u příjmů do 300 000 $ se sazba snižuje na polovinu. V Singapuru je zavedena nulová daň na kapitálové zisky a výplaty dividend. Singapur je jako stvořený pro offshore podnikání!

Singapurské právo nabízí velmi liberální pravidla týkající se vlastnictví firmy cizinci.
Od té doby co je Singapur moderním finančním centrem, sídlí zde mnoho velkých finančních institucí a konzultačních firem.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Prestiž

Vlastnictví společnosti v Singapuru je v očích partnerů i klientů prestižní záležitostí.
Velmi důležitá je i dlouhodobá politická stabilita.
Základním typem společnosti je Private Limited Company pro jejíž založení postačí jeden společník, který může být navíc residentem kterékoliv země. Jeden ředitel, který je občanem Singapuru je však povinný. Residentem musí být dle zákona i sekretář.
Společnost musí mít registrovanou kancelář na fyzické adrese, PO Box není v tomto případě povolen.
Registr firem je veřejně přístupný, pro větší anonymitu je možno využít tzv. nominee služeb.

 

Anonymita

Každý člověk – a podnikatel především – věříme a ctíme jeho právo na soukromí. To je náš názor!
A jako bonus na závěr – Singapur je signatářem mnoha smluv o zamezení dvojího zdanění.
Světová banka, Singapur ohodnotila jako stát s nejlepším přístupem, kde založit a provozovat a začít podnikat

Dle informací americké CNN a londýnské výzkumné společnosti WealthInsight, Singapur převezme do roku 2020 pozici největšího daňového ráje.

Asijský městský stát je totiž podle analytiků nejrychleji rostoucím daňovým rájem.
Vedle nízké daňové zátěže Singapuru pomáhá i fakt, že se v Asii tvoří stále více
bohatství. Navíc v Číně, Indonésii a dalších asijských zemích rychle roste koncentrace
movitých jedinců.

Singapur , neboli malý asijský tygr je zemí, kde je na světě nejsnazší začít podnikat. Neznamená to ale, že je nejlepší ve všech deseti hodnotících kritériích. Bezkonkurenčně vede v podmínkách pro mezinárodní obchod, na horních příčkách se drží i v ochraně investorů nebo v zajišťování dodržování smluv, ale třeba v registrování majetku patří až na 36. místo.

Obecně nepodléhají příjmy vygenerované mimo území Singapuru místnímu zdanění.
Daňové přiznání je povinné a podává se každý rok i tehdy, když společnost
nevykazuje žádnou činnost.

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Založení společnosti v SINGAPURU:

  • Minimální počet ředitelů – 2. Ředitelem může být jen fyzická osoba, přičemž jeden z ředitelů musí být rezidentem Singapuru. Tento ředitel odpovídá za to, že činnost společnosti je v souladu s právním řádem Singapuru.
  • Minimální počet akcionářů – 1 Mohou jimi být fyzické a právnické osoby- rezidenti kteréhokoli státu.
  • Minimální výše základního kapitálu není stanovena.
  • Dovětek obchodní firmy (názvu) společnosti s ručením omezeným musí obsahovat slova (Private) Limited“ nebo „(PTE) LTD“.
  • Registr akcionářů a jednatelů není veřejně přístupný

Společnosti-rezidenti odvádí daň z příjmů jak ze zdrojů nacházejících se na území Singapuru, tak i ze zahraničních zdrojů. Sazba dani z příjmů činí 26%.
Nerezidenti odvádí daň z příjmů pouze ze zdrojů na území Singapuru a nejsou u nich aplikovatelné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Do obchodního rejstříku se musí podávat roční zpráva obsahující údaje o veškerých změnách ředitelů, akcionářů a sekretáře, názvu a sídla společnosti. Finančnímu úřadu se podává roční účetní závěrka a zpráva auditora a kopie těchto výkazů musí být dostupná v sídle společnosti.

Obecná sazba dani z příjmů je 0-20% Zdaňovány jsou veškeré příjmy, jež pochází ze zdrojů na území Singapuru a rovněž příjmy ze zdrojů nacházejících se mimo území Singapuru, pokud do Singapuru byly převedeny.
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění má Singapur podepsány se zeměmi: Austrálie, Bangladéš, Belgie, Čína, Dánsko, Filipíny, Finsko, Francie, Indie, Indonésie, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Thajsko, Taiwan, Srí Lanka, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

    >