Založeni společnosti v Argentině, podnikaní v Argentině

Proč je Argentina nejdražší zemí Latinské Ameriky?

Hlavní příčiny, proč je Argentina nejdražší zemí regionu, mají původ v nedávné i více vzdálené minulosti – inflace, daně a poplatky, nevyhovující infrastruktura, cla a drahá práce. Vláda se snaží podnikatelům i spotřebitelům ulevit, manévrovací prostor je ale s ohledem na závazek snižovat deficity státního rozpočtu omezený.
Argentina v inflaci „odmítá být normální zemí“ a vymyká se i trendům v celé Latinské Americe. Zatímco většina zemí regionu dokáže inflaci snižovat a držet ji na jednociferných hodnotách, musela argentinská centrální banka v říjnu zvýšit základní referenční sazbu na 27,75 %. Inflace se nejvíce odráží v cenách potravin, což dopadá především na ty nejchudší.

Domácí firmy na inflaci reagují nejčastěji tak, že ceny „přestřelí“, aby se chránily před rizikem, že ceny zvýší méně než je inflace a na změně cen prodělají. To vede k tomu, že zboží je pro spotřebitele nedostupné a výrobci musí přistupovat k akcím typu „dva za cenu jednoho“ a u dražšího zboží nabízet dlouhé splátkové období bez navýšení ceny.

Z pohledu mezinárodního srovnání a vyjádření domácích cen v dolarech nebo eurech se situace nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. Vysoké úrokové sazby do země lákají krátkodobý finanční kapitál, kterého letos přitéká devětkrát více než investic do reálné ekonomiky. Podle některých odhadů je díky vysokým úrokům na finančních operacích možné vydělat za tři měsíce až 11 %, což z Argentiny dělá jednu z nejpřitažlivějších zemí na světě pro finanční operace. Stát si bere od firem přes daně více, než kolik jim zůstává zisku: odvody státu dosahují v poměru k firemním ziskům 137 %.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Firemní daň ze zisku je 35 %, ale pětina korporací neplatí ( díky všemožným výjimkám ) daně žádné.

Podnikatelské prostředí ničí i všemožné poplatky, které v konečném důsledku mají stejnou roli jako daně, tedy naplnit státní kasu.
Jedním z nejkritizovanějších poplatků je daň z uložení a výběru peněz na bankovní účet prostřednictvím šeku Za uložení i výběr šeku se platí 0,6 %, celkem tedy úplná transakce sebere z každé částky 1,2 %.
Daně podle různých odhadů tvoří 38–44 % ceny většiny potravin, opět tedy nejvíce dopadají na ty nejchudší obyvatele.

Velký vliv na cenovou úroveň mají i vysoké náklady na pracovní sílu. Pracovní trh je velmi rigidní, propustit zaměstnance je prakticky nemožné. Pokud chce zaměstnavatel propustit zaměstnance, musí žádat o souhlas nejen odbory, ale i ministerstvo práce. Jestliže svou žádost řádně zdůvodní, ministerstvo mu souhlas dá, ale poté narazí na odbory, které mají v Argentině od dob Peróna a Evity velkou moc.

Silné odbory tlačí na růst platů, které rostou často rychleji než cenová úroveň. Navíc je zaměstnavatel povinen odškodnit zaměstnance jedním platem za každý odpracovaný rok, což je v případě ekonomických problémů firmy přímo vražedné. Odvody jsou též na vyšší úrovni než v okolních zemích.

Atraktivita Argentiny pro naše firmy by se měla postupně zvyšovat, nicméně to bude jen pomalý a postupný proces. I když je pro české podnikatele Argentina vzdálený a na první (i druhý) pohled složitý trh, budeme se i nadále snažit Vás informovat o hlavních investičních projektech a podmínkách pro zahájení podnikání přímo v zemi.

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Právní typ entity: Obchodní společnosti Argentina Law Companies (LSC) a Sociedad Anonim (SA)

 • Založení společnosti: přibližně 20 dní
 • Počet akcionářů: minimálně dva akcionáři, horní limit akcionářů je omezen, maximálně 50
 • Akcionáři: členové mohou být fyzické osoby nebo podnikatelské subjekty
 • Základní kapitál: minimálně 300 USD
 • Místní adresa sídla v Argentině je nutná.
 • Tajemník společnosti není povinen
 • Ředitelé: minimálně 1. Může být FO nebo PO.
 • Místní ředitel je potřeba.

 

Zdanění

 • Daň z příjmu právnických osob (%) 35 (a)
 • Daň z kapitálových zisků (%) 15/35 (b)
 • Daňová sazba pobočky (%) 35 (a)
 • Srážková daň (%)
 • Dividendy 35 (c)
 • Úrok 15,05 / 35 (d)
 • Autorská práva z patentů, know-how atd. 21/28 / 31.5 (d)
 • Daň z příjmů pobočky 10 / 41,5 (c)
 • Daň z přidané hodnoty (DPH) z dodaného zboží a služeb poskytovaných v Argentině,
 • O službách poskytovaných mimo Argentinu, které jsou používány nebo využívány v Argentině,
 • A na dovozy standardní sazba 21
 • Jiné sazby 10,5 / 27

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >