Založeni společnosti firmy v Rakousku, podnikaní Rakousko

Rakousko je jednou z ekonomicky nejvýkonnějších zemí Evropské unie a zároveň naším sousedem, to je dostatečným důvodem, proč podnikat v Rakousku. V daňové oblasti je země atraktivní především pro holdingové společnosti, které dosáhnou na četné daňové úlevy.

 

Proč začít s podnikáním v Rakousku?

 

Prestiž

Rakousko je jednou z nejrozvinutějších zemí v Evropské unii.
Se svojí dlouhou tradicí volného trhu a podnikatelského prostředí patří k zemím, které jsou nejlépe oceňovány Světovou bankou i obchodními registry.

Příležitosti

Vzhledem k tomu, že je Rakousko naším jižním sousedem, je pro české občany zajímavou destinací a vhodným místem pro expanzi v podnikání.
Ačkoliv není rakouský právní a daňový systém nejjednodušší, stabilní podnikatelské prostředí, vymahatelnost práva a vstřícnost úřadů z něj dělá perfektní místo pro podnikání.

Nejčastější formou nově zakládaných společností je v Rakousku GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), jedná se o společnost podobného typu jako česká společnost s ručením omezeným.
Společnost odpovídá za své závazky až do výše svého základního kapitálu, který v Rakousku činí 35 000 EUR (patří tak k nejvyšším v celé EU). Při vzniku společnosti musí být na bankovní účet splaceno minimálně 50% hodnoty základního kapitálu.
Pro založení společnosti je třeba jednoho podílníka a jednoho ředitele.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

V Rakousku je nutné mít registrovanou adresu, můžete však využít virtuální kancelář a snížit tak náklady.

Další častou formou zakládaných společností je AG (Aktiengesellschaft), ekvivalentní české akciové společnosti. Podmínky pro založení AG jsou podobné jako u GmbH, základní kapitál je však 70 000 EUR a minimální hodnota akcie musí být 1 EUR.

Daň z příjmu právnických osob je v porovnání s Českou republikou vyšší, činí 25%. Navíc je zde pravidlo, že určitá minimální daň musí být zaplacena i v případě, že firma nedosáhne zisku. Pro firmu typu GmbH tato daň činí 1 750 EUR za rok a 3 500 EUR za rok pro firmu typu AG. Ve většině případů je sazba pro daň z přidané hodnoty 20%, v některých případech je aplikována snížená sazba 10%, např. v případě potravin, turistických služeb atd. Povinnost registrovat se k platbě DPH nastává u společnosti s ročním obratem 30 000 EUR.

 

INVESTICE V RAKOUSKU

S výjimkou několika odvětví (státní monopoly, rozhlas, televize, telefonní a poštovní služby, dodávky plynu a elektřiny) mají jak domácí, tak zahraniční podnikatelé volnost v umístění svých aktivit. Konkurují na stejné úrovni s veřejnými podniky v přístupu na trh i v opatřování úvěrů a ostatních obchodních aktivitách. Ve většině podnikatelských aktivit je dovoleno 100% zahraniční vlastnictví. V Rakousku nejsou tak výrazné investiční pobídky, jako v jiných státech Evropské unie. Rozhodování o investicích však pozitivně ovlivňují další faktory, mezi něž patří zejména stabilní prostředí, relativně vysoká právní jistota, dobrá infrastruktura, výhody v logistice a bankovnictví, po založení firmy automatické členství v hospodářské komoře s možností využívat jejích služeb, kvalifikovaná pracovní síla a v neposlední řadě výhodná geografická poloha. Mnohé zahraniční, mezinárodní firmy mají své sídlo ve Vídni a odsud zpracovávají trhy střední a východní Evropy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Založte si společnost v Rakousku

Typ právní entity: Obchodní společnosti Austrian LLC- Gmbh

 • Doba založení: 10 pracovních dnů + 12 dní registrace DPH
 • Počet akcionářů: minimálně 1, maximum není uvedeno.
 • Akcionáři: FO nebo společnosti.
 • Základní kapitál: minimálně 35000 EUR
 • Místní registrovaná adresa v Rakousku je nutná.
 • Místní registrovaný agent není potřeba.
 • Ředitelé: minimálně 1. Může být FO nebo společnost.
 • Rezidentská funkce ředitele: není nutné být rezidentem.
 • Účetnictví. Vedení účetnictví a sestavování ročních účetních závěrek je povinné
 • Audit je povinný.
 • Anonymita a soukromí. Informace o ředitelích a akcionářích jsou přístupné veřejnosti

 

Zdanění

 • Daň z příjmu právnických osob (%) 25
 • Daň z kapitálových zisků (%) 25
 • Srážková daň (%)
 • Dividendy 25 / 27.5
 • Úroky (pouze z bankovních vkladů a cenných papírů) 0/25
 • Licenční poplatky z patentů, know-how atd. 20
 • Čisté provozní ztráty (roky)
 • Daň z přidané hodnoty – standardní 20%, snížená 10/13%

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >