Založeni společnosti firmy v Brazílii, podnikani v Brazílii

V posledních několika letech zažívá Brazílie hlubokou politickou krizi, související především s rozsáhlou protikorupční akcí s názvem Lava-Jato, jež odhalila korupční praktiky na všech úrovních vedení země. Politická krize úzce souvisí i s krizí ekonomickou – v letech 2015 a 2016 došlo k poklesu HDP o 3,8 %, resp. o 3,6 %, což znamená nejhlubší recesi od r. 1948. V r. 2017 došlo k mírnému oživení ekonomiky s růstem na úrovni cca. 0,5 %.

Co byste měli zvážit, než se rozhodnete zapojit do podnikání v Brazílii a založit zde společnost?

Tak za prvé, Brazílie je vhodnou vstupní branou k jihoamerickým trhům. Brazílie nabízí investorům přístup k polovině populace celé Latinské Ameriky, investiční pobídky, nízkou míru inflace i stabilní růst HDP.

Nejběžnějšími typy podnikání v Brazílii jsou Limited Liability Company (SL, Limitada, česky s.r.o.) a tzv. Corporation (Sociedade por Acoes – SA)
Limitada je nejlevnější, nejjednodušší a nejflexibilnější typ společnosti v Brazílii.
K jejímu založení jsou třeba dva akcionáři. Těmito akcionáři nemusí být nutně občané Brazílie, což je velká výhoda, jen je potřeba využít služeb tzv. agenta s brazilským občanstvím.

Podílníci jsou odpovědní do výše svých vložených prostředků
Společnost v Brazílii typu SA – Sociedade por Acoes – může být i veřejně obchodovatelnou společností v závislosti na tom, zda jsou její cenné papíry obchodované na akciovém trhu.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Stanovy společnosti v Brazílii musí být přesně popsány v dokumentu zvaném „estatuto social“.

Na daňový systém v Brazílii se nevyplatí zapomínat, je totiž poměrně komplikovaný. Daně se v Brazílii vybírají na třech úrovních – komunální, státní a federální. Základní sazbou pro daň z příjmu je 15%, ke které se však ještě přidává 10% daňová přirážka. Kapitálové příjmy podléhají 15% dani a výnosy získané z prodeje cenných papírů na burze 20%. Čísla jsou tedy celkem přijatelná, zvláště vezmeme-li v potaz oblast, o které mluvíme.

Výhodou Brazílie je absence srážkové daně z vyplacených dividend. Některé samosprávné oblasti sice mohou tuto daň v rozmezí 0.6% – 2% pro určité oblasti podnikání nebo obchodů s nemovitostmi vybírat, ale kromě toho je srážková daň skutečně nulová.

Menší nevýhodou je v Brazílii poměrně přísná měnová kontrola. Po pravdě řečeno, obecně by vám to nemělo činit žádné obtíže. Každý případ je ovšem lépe posoudit individuálně.
Na rozdíl od mnohých jiných zemí si ne-rezidenti mohou otevřít účet v místní měně a Brazílie se snaží proces otevírání bankovního účty pro cizince co nejvíce zjednodušit a zrychlit.

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

 

INVESTICE V BRAZÍLII

V současnosti láká zahraniční kapitál do BFR reálná úroková míra, která patří mezi nejvyšší na světě. V současnosti představuje 11,25 %. Pokud jde o státní podporu investic, nabízí federální vláda výhody podnikům, které mají zájem usadit se v méně rozvinuté severovýchodní oblasti země. Daňové výhody pak platí po dobu deseti let. Do stejných projektů mohou podniky investovat i prostředky, které by jinak odvedly státu jako daň z příjmu. Další výhodou je možnost reinvestice až 40 % vykázaného zisku bez daňového zatížení.

Brazílie je otevřená všem lidem, a investorům především.

 

Právní typ entity: Ltda., SA

  • Založení společnosti: 20 týdnu
  • Počet akcionářů: minimálně 2
  • Akcionáři: členové mohou být fyzické osoby nebo podnikatelské subjekty
  • Základní kapitál: není definován
  • Akcie na doručitele: povoleny
  • Je požadována registrovaná adresa v Brazílii.
  • Ředitelé: minimálně 1
  • Rezidentská funkce ředitele: ředitel může být nerezident, pokud má společnost místního zástupce

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

    >