Založeni společnosti (firmy) ve Španělsku, podnikaní Španělsko

Španělské království a na něj navazující iberoamerický prostor jsou bezpochyby významným trhem a aspirují, sportovně řečeno, k brzkému přečíslení anglicky mluvících trhů. Španělsko zůstává dle úrovně HDP nad průměrem členských zemí Evropské unie a patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám eurozóny. Jedním z určujících faktorů další prosperity země bude zřejmě efektivnost liberalizačních opatření, která vláda realizuje ve strategických sektorech elektroenergetiky, telekomunikací a dopravy.

 

Založení společnosti a podnikání ve Španělsku

Díky své kupní síle je Španělsko jedním z největších evropských trhů.

I přes nedávnou ekonomickou krizi si Španělská ekonomika udržuje dobrou pozici ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi.
Španělsko je dlouholetým členem EU a dalších mezinárodních organizací, což upevňuje již tak silné vazby na Velkou Británii a další evropské země.

Vzhledem k historickým vazbám na Jižní Ameriku – jejíž země byly po mnoho desetiletí španělskými koloniemi – je výhodné Španělsko využít jako evropskou základnu pro expanzi na jihoamerické trhy. Můžete tak využít výhod stabilního evropského právního prostředí a současně získat vazby na nové trhy v Jižní Americe.

Nejčastějšími typy společností jsou ve Španělsku Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) – odpovídá naší společnosti s ručením omezeným, a Sociedad Anonima (SA), což je ekvivalent akciové společnosti.
Pro založení firmy je třeba jednoho podílníka a jednoho jednatele.

Minimální základní kapitál je 3 000 EUR a podílníci ručí za dluhy firmy až do výše svých nesplacených podílů.
Stejně jako v každé jiné evropské zemi, bude třeba jistá míra papírování. Společnost má povinnost mít své sídlo ve Španělsku, musí vést účetní záznamy a podávat daňové přiznání. Za určitých podmínek se může stát předmětem auditu.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Registr firem je veřejně přístupný

Vždycky se ale dá najít nějaké řešení – pro větší anonymitu je možné využít tzv. nominee služeb.

 

Anonymita

Každý člověk – a podnikatel především – má právo na soukromí. To je náš názor! Anonymita je věcí principu, a vy na ni máte právo!

Základní sazba pro daň z příjmu právnických osob je 28%, od roku 2016 bude však zredukována na 25%. Pro nově vzniklé společnosti existuje daňová úleva a tyto firmy platí daň pouze ve výši 15% ze zdanitelného příjmu. Tímto krokem chce španělská vláda podpořit mezi lidmi podnikatelského ducha a zlepšit tak ekonomickou a finanční situaci ve Španělsku.
Základní sazba srážkové daně z výplaty dividend je 20%.
Španělsko má tři sazby DPH – 18%, 8% a 4%.
A jako bonus na závěr – Španělsko je signatářem mnoha smluv o zamezení dvojího zdanění.

 

INVESTOVÁNÍ VE ŠPANĚLSKU

Pro zahraniční investory je Španělsko lákavé svou rozlohou a počtem obyvatel při současném růstu ekonomiky. Klima pro zahraniční investice a kapitálové převody je zcela liberální. Zákony zaručují právo zahraničních investorů převádět do zahraničí bez omezení investovaný kapitál a výnosy z něj vytvořené ve Španělsku, stejně tak mohou volně převádět do zahraničí dividendy a zisk.

V současné době Španělsko zaujímá deváté místo na světě z hlediska atraktivnosti investic (v rámci Evropské unie figuruje na čtvrtém místě). Převládají investice do finančního sektoru, energetiky a cestovního ruchu. Odvětvím se zvýhodněnými podmínkami pro zahraniční investice je energetika. O subvencích rozhoduje ministerstvo průmyslu a energie (mohou dosáhnout maximálně až 40 %). Nejvyhledávanějším cílem španělských investic v rámci zemí Evropské unie zůstávají pro své nesporné výhody Holandsko a Lucembursko.

Založte si společnost ve Španělsku a připojte se k velké siestě!

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Typ právní entity: Sociedad Limitada

 • Čas založení: čtyři týdny
 • Počet akcionářů: minimálně 1, může být jakákoli státní příslušnost
 • Akcionáři: členové mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
 • Základní kapitál: 3000 EUR
 • Akcie na doručitele: povoleno
 • Registrovaná adresa je povinná, ale nemusí být fyzická
 • Sekretářka společnosti není povinná
 • Ředitelé: minimálně 1, maximum není definováno
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitel nemusí mít bydliště ve Španělsku
 • Před zahájením procesu založení podniku ve Španělsku musí mít všichni cizinci, kteří mají bydliště nebo cizince s finančními záležitostmi ve Španělsku, daňové identifikační číslo nebo NIE.

 

Zdanění

 • Daň z příjmu právnických osob 25%
 • Pobočková daňová sazba 25%
 • Sazba daně z kapitálových zisků 25%
 • Srážková daň na dividendách, úroky 19%
 • Čisté provozní ztráty mohou být přenášeny proti příjmům.
 • Státní sazba DPH činí 21%, platí také snížené sazby ve výši 10% a 4%.
 • Dohody o zamezení dvojího zdanění s různými zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
 • Účetnictví. Účtování a příprava účtů je nutná.
 • Audit se nevyžaduje, pokud jsou celkové aktiva nižší než 2,85 milionu EUR.
 • Anonymita a soukromí. Informace o ředitelích (správcích) a akcionáři jsou otevřeny v obchodním rejstříku.

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >