Založeni společnosti Delaware, LLC

Více než 65 procent společností firem v žebříčku Fortune 500 a více než polovina veřejně obchodovatelných amerických firem bylo založeno ve státě Delaware. Čísla a statistiky zkrátka mluví za vše.
Jak na podnikání v Delaware a proč byste se měli zajímat o založení společnosti právě zde:
Delaware není v tomto případě klasickým americkým státem ale výhodnou Offshore destinací, což znamená:

 • 0% daň z příjmu pro ty společnosti v Delaware, které realizují svoje obchodní aktivity mimo stát
 • Žádná dědická daň na akcie držené majiteli, kteří nejsou obyvateli Delaware
 • Žádná státní daň z prodeje osobního, nehmotného majetku
 • Podíly akcií vlastněných ne-rezidenty nepodléhají daním státu Delaware
 • Společnosti z Delaware, které ovšem v Delaware nepodnikají, nepotřebují v Delaware obchodní licenci.
 • Vzhledem k reputaci státu coby Offshore destinace, většina velkých bank má v Delaware své ředitelství.
 • Nejvyšší úroveň anonymity – nikdo nebude vědět, kdo je vlastníkem společnosti. Tato informace je držena v tajnosti.
 • Jedna osoba může být podílníkem, ředitelem společnosti.
 • Místní adresa není nutná, třeba je pouze agent, který se bude starat o výroční zprávy. Z dokumentace vás ale hlava rozhodně bolet nebude – papírování je minimální a zajistíme ho pro Vás my.

LLC je přesně definovaná podnikatelská jednotka, která nabízí alternativu akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. Hlavní výhodou LLC společností je, že spojují omezené ručení se zdaněním na úrovni společníků. LLC společnosti založené nerezidenty USA, kteří neobchodují v USA, nemají příjmy z USA zdrojů a nezaměstnávají USA rezidenty, nepodléhají placení federálních daní a nemusí podávat daňové přiznání z příjmů.

Delaware LLC / Limited Liability Company poskytuje plně legální příležitost jak se vyhnout placení daní.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Proč zvolit právě LLC v Delaware USA?

Pokud kladete důraz na prestiž a image Vaší společnosti, mnohem elegantnější způsob nabízí společnost LLC ve spojených státech amerických. Málokdo ví, že i v USA lze najít ostrůvek daňové svobody, ráj bezejmenných a k tomu si vytvořit image prestižní americké společnosti. Navíc získáte flexibilní řízení obchodních záležitostí. Faktem je, že Delaware je domovem poloviny společností kótovaných na newyorské burze. 80% firem, které po roce 1965 měnily své sídlo se přesunuly právě do Delaware. Dnes je zde přes 200.000 firem včetně největších průmyslových firem Spojených států.

Popularitu státu Delaware zajistili flexibilní, transparentní, jednoznačné a moderní zákony, které zrcadlí základní myšlenku, že společnosti mohou nejlépe prosperovat a růst v atmosféře minimálních omezení které na ně kladou vládní úřady. Zakladatelům, společníkům a jednatelům společnosti je poskytnut flexibilní prostor volnosti při vytváření a řízení společnosti. Hlavní výhodou je princip akciové společnosti, omezené ručení s důležitou vlastností amerických „partnerships“ (viz zákon IRC odd. 7701) – zisk není zdaněn na úrovni společnosti. LLC nabízí hojně využívanou alternativu k ostatním společnostem všech typů.

 

Jak dosáhnete na nulové zdanění s LLC v Delaware USA?

 • společnost LLC musí vlastnit nerezidentní cizinci
 • společnost nepodniká v USA tzn. všechen příjem pochází ze zahraničí
 • společnost nezaměstnává americké rezidenty
 

Pro daňové zvýhodnění společnost nesmí mít více než dvě z níže uvedených vlastností:

 • omezené ručení
 • centralizované vedení, takže vedení společnosti v pravomoci jednatelů,
 • nezávislé na akcionářích společnosti
 • nepřetržité trvání společnosti
 • volnou převoditelnost práv společníka (obchodních podílů)
 

Co získáte při podnikání prostřednictvím LLC v Delaware?

 • zamezíte zdanění Vašich zisků

při splnění podmínek kdy Vaše příjmy nepochází z USA, nezaměstnáváte rezidenty USA
a z USA nepochází žádný z Vašich společníků, zástupců a nemáte ani pevné místo podnikání v USA – potom nemáte povinnost dokládat: federální daňové výkazy
společníci získají neprůstřelnou ochranu majetku společníků, neručí svým osobním majetkem za dluhy, závazky a jiné povinnosti společnosti třetím stranám. Na rozdíl od jiných podnikatelským subjektů v USA s LLC v Delaware není požadován společník s neomezeným ručením. Ručíte pouze majetkem společnosti.

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Jak náročné je řízení společnosti?

Řízení společnosti LLC a obchodních záležitostí LLC je velmi flexibilní. Řada LLC společností je provozována společenskou smlouvou „Operating Agreement“ „LLC Agreement“, v této smlouvě je ustanoveno vedení a vlastnictví společnosti. Společenská smlouva není povinně veřejným dokumentem což umožňuje zachovat maximální důvěrnost vlastnických vztahů. Společenská smlouva může obsahovat libovolná ustanovení ve věci, stanovení pravomoci a omezení akciové společnosti, jejich akcionářů, jednatelů, přičemž tato ustanovení nesmí být v rozporu se zákony státu Delaware.

Vlastníky (společníky) LLC mohou být fyzické osoby, trusty, obchodní společnosti, akciové společnosti i nerezidentní cizinci, přičemž tito se mohou podílet na řízení firmy a obchodních záležitostí. Společnost by měla mít nejméně dva společníky.

Společnost musí mít registrovaného zástupce a sídlo, adresu – provozovnu pro příjem zásilek.
Zasedání valné hromady se může uskutečnit kdekoliv. Veřejně přístupné musí být jméno společnosti, datum založení, status, registrovaná adresa a jméno registrovaného zástupce společnosti. Účetnictví není po společnosti požadováno – odevzdávají se jen roční výkazy o změnách ve zveřejňovaných informacích a výkaz zisku a ztrát.

 

 

Jak proběhne založení společnosti?

 • Založení společnosti do 2 dnů
 • Pro společnost jsou potřeba alespoň 2 společníci, společnost nevydává při založení akcie
  – ale pouze registruje základní jmění, minimální výše není stanovena.
 • Nebudete stanovovat představenstvo – do této funkce jsou dosazeni společníci,
  a tito mohou své pravomoci delegovat.
 • Firma může libovolně rozdělovat své příjmy, zisky či ztráty mezi své společníky.

Jméno společnosti musí být před založením firmy ověřeno a schváleno:
Musí obsahovat jedno ze slov: „Company“, „Association“, „Club“, „Foundation“, „Fund“, „Institute“, „Society“, „Union“, „Syndicate“, „Limited“ nebo „Trust“. Zkratky jsou povoleny. Jméno musí rovněž obsahovat slova „Limited Liability Company“ nebo jejich zkratku „LLC“.

 

 

C – corporation / Limited Liability Company: LLC

 • Předložení účetních výkazů: NE
 • Předložení výroční zprávy: ANO
 • Povinný audit firmy: NE
 • Požadováno daňové přiznání: NE
 • Sazba daně z příjmu firmy/ platí akcionáři: NE
 • Min. paušál místní vládě: žádný
 • Možnost využití dohody o zamezení dvojitého zdanění: Obvykle ne

Ochraňte svůj majetek.

 

 

S Balíček DELAWARE LLC získáte:

 • Ověření dostupnosti jména pro Vaši firmu v USA ve státě Delaware
 • Včetně jednorázového poplatku státu Delaware a jednorázový servisní poplatek za založení
 • Příprava a podání Certifikátu o založení LLC společnosti
 • Zahájení založení do 24 hodin od připsání platby
 • Zaslání kopií Certifikátu do 5- 7 pracovních dnů od podání
 • Poplatek místního agenta ve státě Delaware na 12 měsíců
 • Prestižní registrované sídlo firmy ve státě Delaware na 12 měsíců
Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Následující dokumenty Vám po založení budou zaslány poštou (Express Mail):

Originál Certifikátu o založení společnosti LLC
Následující dokumenty Vám budou zaslány emailem, které si vytisknete a podepíšete:
20 stránkové stanovy společnosti – připraveny k podpisu
Zápis ze zasedání a odsouhlasení organizačních dokumentů
Federální DIČ a listina S – hlasovací formulář

 

Založení LLC firmy v US, ve státě Delaware:

 

Právní požadavky:

 • Účastníci ve firmě LLC mohou mít residenturu mimo U.S.A.
 • Firma LLC může být řízena jednou osobou
 • Organizátor nemusí být fyzická osoba a nemusí být ani členem.
 • Musí být určen minimálně jeden člen
 • Členové mohou být právnické osoby nebo soukromé osoby
 • Člen LLC firmy může být jakékoliv národnosti
 • Majitelé LLC firmy se nazývají členové.
 • Firma LLC může mít neomezený počet členů (majitelů).
 • Přestože zákon ve státě Delaware umožňuje aby firma LLC ve státě Delaware
  byla řízena jejími členy, není vyžadováno, aby členové byly manažery společnosti.
 • Společnost s ručením omezením může být řízena-spravována členy nebo manažery
 • Členové společnosti LLC řídí společnost LLC do doby než jmenují manažera k řízení společnosti
 • Většina států vyžaduje, aby firma LLC měla registrovaného agenta,
  který spravuje registrované sídlo firmy LLC ve státě založení.
 • Všechny firmy LLC založené ve státě Delaware jsou povinné podat roční
  výkaz o franšízové dani a zaplatit franšízovou daň.
 • Příjmy společnosti LLC náleží jejím členům, kteří uvedou tento příjem
  na svém osobním daňovém přiznání.
 • Firmy LLC mají povoleno zakládat dceřiné společnosti neomezeně.
 

Zdanění

 • Daň z příjmů je 0 (nulová sazba)
 • Roční franšízová daň 300 USD. Místní příjmy podléhají dani z příjmu právnických osob ve výši 8,7%.
 • Státní sazba DPH je 0 (nulová sazba).
 • Dohody o zamezení dvojího zdanění s různými zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
 • Účetnictví. Vedení účetnictví a příprava účtů je nutná.
 • Je potřeba vést daňovou evidenci
 • Audit není povinný.
 • Anonymita a soukromí. Informace o ředitelích (správcích) a akcionáři nejsou zveřejněny v registru společností.

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >