Založeni společnosti (firmy) v Dánsku, podnikaní v Dánsku

Rychlost založení nové společnosti patří mezi základní kritéria pro volbu sídla firmy. Administrativa zabírá podnikatelům čím dál více času. Přitom průhledný a jednoduchý registrační proces je předpokladem zdravého ekonomického prostředí. Dánsko Vám nabízí založení společnosti do jednoho týdne, a to ve čtyřech administrativních úkonech.

Výhody podnikání v Dánsku:

Pravděpodobně Vám jde – stejně jako každému podnikateli – především o to, jak ušetřit peníze. Je zcela na místě se nad tím již při výběru země pro podnikání zamýšlet.
Žádný podnikatel nechce dotovat vlády, zvláště když po celý rok tvrdě pracujete a se slovem „dovolená“ se setkáváte leda tak ve slovníku. Dánsko však nabízí nízkou míru efektivního zdanění, jeden z benefitů je tedy na světě.
Pro vlastníky a ředitele podniků neplatí žádná omezení, která se týkají občanství. Můžete pocházet odkudkoliv, zaregistrovat si v Dánsku společnost a stát se jejím hrdým vlastníkem.

Založení společnosti je velmi rychlé a finančně nenáročné. Jak se říká, čas jsou peníze.
Pro zahraniční investory je výhodné, že jsou veškeré důležité dokumenty pro společnosti v Dánsku vyhotoveny v angličtině. Vás ani vaše zaměstnance tak nečekají žádné jazykové bariéry.

Nejběžnějšími společnostmi v Dánsku jsou A/S a ApS.
A/S je ekvivalentem české společnosti s ručením omezeným a jako jediná může být obchodovatelná na burze.
Obecná sazba dani z příjmů je 22%, nicméně při dodržení určitých podmínek tato sazba může být snížena až na 0%. Při správném finančním řízení mohou být osvobozeny od placení daní společnosti, jejichž příjem pochází z:

 • převodu akcií dánské společnosti na nerezidenta Dánska;
 • dividendy vyplacené na akcie dánské společnosti;
 • prodeje a využití nemovitostí mimo území Dánska;
 • úroky z pohledávek;
 • poplatky za využití uměleckých děl;
 • jakékoli příjmy K/S společnosti za podmínky vhodné zvolené právní struktury;
 • Co by vás mohlo odradit od založení firmy v Dánsku?
Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Jakkoliv je Dánsko považováno za dobrou volbu pro založení společnosti, i zde se najde několik nevýhod. Tady jsou:

Minimální základní kapitál pro firmu typu A/S je 500,000 DKK a alespoň 25% musí být uhrazeno.
ApS je také podobná naší společnosti s ručením omezeným, ale je vhodnější pro menší až střední podniky. Základní kapitál pro tento typ společnosti je 80,000 DKK a nejméně 25% musí být splaceno při vzniku společnosti.
Společnost musí mít alespoň tříčlenné představenstvo, takže pokud jste podnikatel samotář, budete muset spolupracovat se dvěma dalšími lidmi nebo alespoň využít služeb dvou nominee osob. To je v zásadě osoba, která vám pomůže s některými hlavními body ve vašem podnikání.

V dánských podmínkách může mít tedy představenstvo 2 nominee členy – budou papírovými členy, ale ve skutečnosti budete mít interní dohodu, která bude definovat, že tyto nominee osoby nebudou mít ve firmě rozhodovací práva. Bezpečí vašeho podnikání je prioritou!

Management dánské firmy je realizován prostřednictvím výkonné rady, která musí mít alespoň jednoho člena.
Společnosti v Dánsku mají povinnost registrovat se k platbě DPH, pokud jejich roční obrat překročí 50,000 DKK.
Výplata dividend je zatížena relativně vysokou daní 27%.
Obecně doporučujeme Dánsko těm obchodníkům, kteří hledají stabilitu, silnou, bohatou ekonomiku a investiční příležitosti v severní Evropě.

Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Typ právní entity: ApS

 • Doba založení: jeden týden
 • Počet akcionářů: minimálně 1, může být jakákoli státní příslušnost
 • Akcionáři: členové mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
 • Základní kapitál: minimálně 50 000 DKK (přibližně 6700 EUR)
 • Akcie na doručitele: není povoleno
 • Registrovaná adresa je povinná, nikoliv však fyzická
 • Sekretářka společnosti není povinná
 • Ředitelé: minimálně 1, maximum není definováno
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitel nemusí mít bydliště v Dánsku

 

Zdanění

 • Daň z příjmu právnických osob 22%
 • Pobočková daňová sazba 22%
 • Sazba daně z kapitálových zisků 22%
 • Dividendy 27%
 • Úroky, licenční poplatky 22%
 • Státní sazba DPH činí 25%
 • Čisté provozní ztráty mohou být přeneseny dopředu bez příjmů.
 • Dohody o zamezení dvojího zdanění s různými zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
 • Účetnictví: účtování a příprava účtů je nutná.
 • Roční auditovaná účetní závěrka musí být předložena útvaru Dánských vnitrozemských příjmů
 • Anonymita a soukromí: Informace o ředitelích a akcionáři jsou přístupné v obchodním rejstříku.

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

  >