Založeni společnosti firmy v Rusku, podnikaní Rusko

Poslední dobou řada velkých investorů začala vykonávat podnikatelskou činnost na území Ruské federace. Bezesporu je Ruská federace země velkých příležitostí, ale zároveň skrývá řádu překvapení, která nejsou vždy procházkou růžovým sadem. Jednou ze zásadních otázek, kterou obvykle musí investor vyřešit, je zvolit si optimální formu podnikání. Právě tato první volba ušetří mnoho času stráveného na úřadech, peníze a zároveň přinese do budoucna větší šanci na úspěch v podnikání v ruském prostředí.

 

Základní informace o Rusku:

 • Ruská federace je největší zemí na světě, která se rozprostírá od východní Evropy až po severní Asii.
 • Její rozloha je neuvěřitelných 17.1 milionů km2. Ruská populace čítá 141 milionů lidí.
 • Rusko se dělí na devět časových zón a svoji pozemní hranici sdílí se dvanácti sousedními státy.
 • Ruská federace je nástupnickým státem Sovětského svazu, který se zhroutil v roce 1991.
 • Rusko má velké přírodní zdroje a nerostné bohatství, což jej činí energeticky soběstačný stát.
 • Rusko je přidruženým členem sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa – G8.
 • Rusko a svět byznysu.
 • Ve světě panuje mnoho předsudků a většina obyvatel planety má z obchodování v Rusku strach. Když se nad tím ale střízlivě zamyslíte, zjistíte, že dělají chybu, neboť v Rusku se pro vás a vaše podnikání otevírá mnoho nových dveří.
Jak být o krok napřed v době koronavirové?

Rusko je jednou z nejzajímavějších jurisdikcí na světě, nabízí obrovský podnikatelský potenciál.

V současnosti se Rusko vzpamatovává z globální krize. Aktuálně panuje zvýšený zájem zahraničních investorů o Rusko.
Vzhledem k nižším cenovým relacím a levné pracovní síle se nabízí možnost významné redukce nákladů pro vaše podnikání.
Nejčastější právní formou podniků v Rusku je Obshchestvo with OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU (OOO), ekvivalentní naší společnosti s ručením omezeným, and ZAKRYTOE aktionernoye OBSHCHESTVO (ZAO). V případě firmy typu OOO je pro její založení třeba alespoň jedné fyzické nebo právnické osoby (maximální počet je potom 50).

Papírování se nevyhnete. Společnost musí vést účetnictví, podávat daňová přiznání a za určitých podmínek podléhá auditu.
Společnost má povinnost mít sídlo společnosti na území Ruska.


Povinný základní kapitál je 10,000 rublů.. Alespoň jedna polovina z vkladu musí být splacena při založení společnosti, zbytek pak doplacen do jednoho roku.

 • Základní sazbou daně z příjmu právnických osob je 24%. Daně musí platit všechny subjekty. Společnosti, jejichž obrat je nižší než 2 miliony rublů, mohou žádat o udělení výjimky z DPH.
 • Základní sazba DPH je 18%, redukované sazby jsou potom 10% a 0%.
 • Srážková daň pro výplatu dividend zahraničním subjektům je 15%.
 • Rusko je signatářem mnoha mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.
 • To se vztahuje i na Českou republiku.

Proberte vaše možnosti pro založení společnosti a podnikání v Rusku.

 

Typ právní entity: soukromá společnost s ručením omezeným (OOO)

 • Doba založení: 7 pracovních dnů
 • Počet akcionářů: minimálně 1.
 • Akcionáři: mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
 • Základní kapitál: 10000 RUB (cca 200 EUR) minimální, maximum není definováno
 • Akcie na doručitele: není povoleno.
 • Je požadována registrovaná adresa v Rusku.
 • Místní registrovaný agent není vyžadován.
 • Ředitelé: minimum je 1, fyzická osoba.
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitel musí být občan nebo získání pracovního povolení v Rusku.
Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Zdanění

 • Sazba daně z příjmu právnických osob je 15,5% -20% (závisí na regionu).
 • Míra pobočky je 15,5% -20% (závisí na regionu).
 • Míra daně z kapitálového zisku je 15,5% -20% (závisí na regionu).
 • Dávka z dividend je 15%.
 • Úroky, licenční poplatky 20%.
 • Čisté provozní ztráty mohou být vedeny proti příjmům po dobu 10 let vpřed.
 • Standardní sazba DPH je pro většinu zboží a služeb 18%. Použitelná také snížená sazba 10% pro některé potraviny a dětské zboží a nulová sazba 0% pro vývoz zboží a některé služby.
 • Registrace DPH je povinná, pokud je zdanitelný obrat společnosti v Rusku za poslední 3 měsíce více než 2 miliony RUB (cca 28000 EUR).
 • Dohody o dvojím zdanění s více než 80 zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků. Smluvní sazby se nepoužijí, pokud jsou domácí daňové sazby nižší.
 • Účetnictví. Účetnictví a příprava účtů je nutná, je nutné podání daňového přiznání.
 • Audit není povinný.
 • Anonymita a soukromí. Informace o správcích a akcionáři jsou zveřejněny v registru společností.

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >