Založeni společnosti (firmy, s.r.o., a.s.) v České Republice

Česko stojí v porovnání administrativní náročnosti zakládání firem na 140. místě ze 170 zemí. Země, kde ročně přibývá v průměru sedm stovek státních úředníků, země, kde na každou společnost připadá jeden státní úředník. V Česku Vás při založení firmy čeká až 15 návštěv na různých institucích a úřadech. Děsí Vás to? Přijde Vám to jako podnikatelský horor? I přesto se podnikatelské giganty jako je BOSCH stěhují do Česka a otevírají si tu sídla a centrály. PROČ? Ekonomicky příznivá a stabilní situace, daňové prázdniny, dobrý výkon koruny vůči euru a strategické umístění v srdci Evropy láká investory a obchodníky z různých částí světa.

 

CHCETE PODNIKAT V ČESKU? V DRUHÉ NEJBOHATŠÍ VÝCHODOEVROPSKÉ ZEMI?

Výhody založení společnosti v české republice :

 • V porovnání s většinou Evropy je v České republice relativně nízká firemní daň – české společnosti platí pouhých 19%
 • Není vyžadován žádný vstupní kapitál, výdaje na start podnikání jsou tedy nízké.
 • Jeden akcionář a jeden ředitel – to je vše co je třeba pro založení české společnosti
 • Česká republika umožňuje cizincům ve 100% vlastnit místní společnost
 • Široká škála smluv týkajících se dvojího zdanění s mnoha dalšími zeměmi.
 • Nízké roční náklady na správu společnosti v České Republice
 • Otevření bankovního účtu je v České republice je snadný proces.

Praha je jedním z mála evropských měst, které přežilo obě světové války a zůstalo přitom téměř netknuté, takže si můžete být jistí, že to co v ní uvidíte je originál !

Česká republika může nabídnout více jak férový start pro Vaše podnikání.

V podnikaní platí, že příležitost dělá příležitost.

Stačí chodit s otevřenýma očima.

Jak být o krok napřed v době koronavirové?

NABÍDNEME VÁM MOŘE PŘÍLEŽITOSTÍ V SAMOTNÉM CENTRU EVROPY.

Ano jsou zde i stinné stránky, jako nadměrná byrokratická a administrativní zátěž, absence angličtiny na úřadech.

Ročně přibývá v Česku v průměru sedm stovek státních úředníků. CHCETE JIM ČELIT SAMI? Nemusíte, rádi vás zastoupíme.

Česko stojí v porovnání administrativní náročnosti zakládání firem na 140. místě. V úvahu je brán zejména počet administrativních úkonů, které je třeba na začátku podnikání provést.

15 návštěv na různých institucích a úřadech, kde budete muset doložit téměř 20 žádostí, formulářů a ostatních příloh. Živnostenský úřad, banka, obchodní rejstřík, papírování, stání ve frontách, to chce pokročilou úroveň v asertivním jednání a pevné nervy … a co ještě musíte zařídit?

Nic.

Vše nechte na nás, postaráme se o to. Svůj čas můžete investovat lépe, do svého byznysu a nebo rodiny. Za roky praxe víme jak na byrokraty a Vy se mezitím můžete plnit své sny.

S námi čekat nemusíte, společnost vám na míru ušijeme a co víc, máme v nabídce i ready made společnosti, které čekají jenom na vás.

Ve sféře podnikání jsme schopní vidět souvislosti tam, kde je ostatní nevidí. Stačí vystoupit z komfortní zóny a říct své ano podnikáni v České republice.

 

Nevýhody založení společnosti v české republice na vlastní pěst

 • nepřehlednost právního řádu a nedostupnost relevantních informací při založení firmy
 • složitost podacího formuláře pro založení obchodní společnosti (návrhu na zápis nové obchodní společnosti do OR), který obsahuje až 20 stran, včetně nejasného vymezení příloh a nejednotnosti soudních rozhodnutí o zápisu nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku, přičemž zápis do OR je nezbytnou podmínkou pro vznik obchodní společnosti
 • značné riziko odmítnutí zápisu nové obchodní společnosti do obchodního rejstříku ze strany soudu a s tím spojené další nemalé časové i finanční náklady zakladatele; vznik společnosti je spojen právě se zápisem do OR
 • při založení firmy s.r.o. nebo a.s. Vás čeká až 15 návštěv na různých institucích a úřadech
  pokud chcete založit firmu, budete muset doložit téměř 20 žádostí, formulářů a ostatních příloh

Průměrná doba založení společnosti v České republice dle zprávy World Bank se pohybuje až okolo 5-ti týdnů
každá chyba, kterou se při zakládání nové obchodní společnosti dopustíte vám prodlouží a zdraží celý proces začátku podnikání
Pokud na to nemáte čas a trpělivost, rádi vám se založením a následnou správou společnosti pomůžeme.
Založte si s námi společnost v České Republice.

 

Typ právního subjektu:

 • s.r.o. – Společnost s ručením omezeným
 • a.s. – Akciová společnost
 • Svěřenecký fond
 • Odštěpný závod
 • Investiční fond

 

UPOZORNĚNÍ :

Věděli jste že slovo „tunel“ vzniklo v České republice? O to přesnější a důslednější buďte při výběru právní formy společnosti, nastavení rozložení rizik a zejména ochrany majetku :

Získejte přehled právních forem v české republice do emailu, včetně nezávazné cenové kalkulace:

Typ právního subjektu: s.r.o. (Spol.)

 • Čas založení: až tři týdny
 • Počet akcionářů: minimálně 1, může být jakákoli státní příslušnost
 • Akcionáři: členové mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
 • Základní kapitál: od 1 Kč
 • Akcie na doručitele: není povoleno
 • Registrovaná adresa je povinná, nikoliv však fyzická
 • Sekretářka společnosti není povinná
 • Ředitelé: minimálně 1, maximum není definováno
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitel nemusí mít bydliště v České republice
Jsme certifikováni money laundering regulation
Profesní odpovědnost společnosti £ 10 000 000

Proč my?

Protože jsme profesionálové, vše co doporučujeme, máme ověřeno v praxi

Respektujeme vaše možnosti, soukromí a zachování mlčenlivosti

Zaručujeme privátní přístup

Jsme podnikatelé a především lidé jako vy

Typ právního subjektu: a.s.

 • Čas založení: až tři týdny
 • Počet akcionářů: minimálně 1, může být jakákoli státní příslušnost
 • Akcionáři: členové mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
 • Základní kapitál: od 2 000 000 Kč
 • Akcie musí obsahovat: název a sídlo společnosti
 • jmenovitou hodnotu
 • označení formy akcie
 • výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie
 • datum emise
 • Registrovaná adresa je povinná, nikoliv však fyzická
 • Sekretářka společnosti není povinná
 • Ředitelé: minimálně 1, maximum není definováno
 • Rezidentská funkce ředitele: ředitel nemusí mít bydliště v České republice

 

Typ právního subjektu: svěřenecký fond

 • Čas založení: do týdne
 • Zakladatelem může být právnická i fyzická osoba. Zakladatelů může být více.
 • Základní kapitál: od 1 Kč
 • Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk, případně investiční společnost (licence ČNB). Svěřenským správcem může být i zakladatel svěřenského fondu nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno.
 • Zakladatel má právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze svěřenského fondu, ledaže statut svěřenského fondu určí něco jiného.
 • Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel a osoba označená za obmyšleného, popřípadě další osoby, určí-li tak statut.
 • Fond je účetní jednotkou a vede účetnictví. Fond je poplatníkem daně.

Příjmy z podnikatelské činnosti budou podléhat dani z příjmů právnických osob, a to 19% sazbě, pokud nepůjde o osvobozené příjmy nebo například příjmy, jež se zahrnují do samostatného základu daně.

Naprosto nezbytné je strukturovat svěřenský fond správně, aby byl zajištěn soulad jak se současnou českou právní úpravou, tak s možnými změnami práva v budoucnu. Zejména je důležité, aby byl svěřenský fond robustní a navržen tak, aby odolal případným útokům věřitelů nebo dalších osob v budoucnu. Nejedná se o záležitost, do které byste se měli pouštět sami, ale je nutné vyhledat profesionální pomoc.

 

Typ právního subjektu: odštěpný závod

 • Čas založení: jeden týden
 • odštěpný závod zahraniční společnosti umožňuje libovolné zahraniční firmě, aby v České republice vykonávala svou obchodní činnost
 • vedoucí odštěpného závodu je jeho zákonným zástupcem a má oprávnění jednat za zahraniční společnost ve všech záležitostech ohledně odštěpného závod
 • z právního hlediska je pobočkou zahraniční obchodní společnosti, ačkoliv může působit samostatně, jedná se pouze o část společnosti bez vlastní právní subjektivity
 • notářský zápis není zapotřebí
 • je nutné sídlo OZ

 

Typ právního subjektu: Investiční fond

Základní předpoklady pro vznik fondu

Do fondu musí být vložena alespoň dvě různá aktiva (např. 2 domy, 2 solární elektrárny atd.)
Do 1 roku od založení fondu musí hodnota aktiv činit minimálně 50 mil. Kč.
Akcionáři fondu musí být alespoň 2 různí investoři (může být však fyzická osoba a jí vlastněné s.r.o.)
Příklady využití

 

Developerská činnost

Majitelé fotovoltaických elektráren s celkovým výkonem nejlépe alespoň 6-8 MW
Sítě restaurací, benzinových pump, kaváren
Podniky s rozsáhlými výrobními či provozními areály
Restituenti a majitelé většího souboru nemovitostí
Investoři do cenných papírů, nemovitostí, starožitností apod.

 

Hlavní výhody Fondů

 • Sami si v rámci definovaných mantinelů stanovujete investiční a obchodní strategii.
 • Majiteli fondu můžete být jen Vy a spřízněný subjekt, nehrozí tak riziko, že se někdo cizí bude špatně starat o Vaše investice.
 • Vysoce důvěryhodná a transparentní forma podnikání (depozitářem je renomovaná banka a dohled vykonává ČNB)
 • Možnost jednoduše získat další investory. Jde o pružnější a důvěryhodnější formu nežli například vstup dalšího společníka do obchodní společnosti.
 • Příznivý daňový režim (5%)

 

Zdanění

 • Daň z příjmu právnických osob 19%
 • Pobočková daňová sazba 19%
 • Míra daně z kapitálového zisku 19% (0% snížené sazby EU může dojít)
 • Dividendy / Úroky / Předměty / Výnosy z pronájmu 15% základní sazba (35% sazba na neurčené UBO, daňový nerezident apod.) (0/5% snížená sazba závisí na smlouvách o dvojím zdanění atd.)
 • Státní sazba DPH činí 21%, na konkrétní zboží se uplatňuje snížená sazba 10% a sazba 15%.
 • Čisté provozní ztráty lze předat až do 5 let.
 • Dohody o zamezení dvojího zdanění s různými zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
 • Účetnictví. Účtování a příprava účetnictví je nutná
 • Audit není požadován, ale závisí na velikosti společnosti
 • Anonymita a soukromí. Informace o ředitelích a akcionáři jsou přístupné v obchodním rejstříku.

Zavolejte nám, nebo napište

Addesa: Benešovská 34, Praha 10, 101 00
Česká republika

Otevřeno: Po - Pá 8:30 - 17:00

Sjednejte si termín schůzky

Než učiníte definitivní rozhodnutí které bude mít dopad na vaše podnikání a život, investujte hodinu vašeho času.

Potkejme se nad šálkem kávy, na konzultaci u nás. Po té budete moci vykročit, bez mylných domněnek a očekávání.

  >